Show mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topic
ทน.หาดใหญ่ ทำความสะอาดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในกิจกรรม Big Cleaning Day


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 24 04 2562, 20:02:31
(ดู : 23 | ตอบ : 0 )


ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 24 04 2562, 18:09:47
(ดู : 25 | ตอบ : 0 )


เทศบาลเมืองควนลัง จัดกิจกรรมวันเทศบาลประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ และ มุสลิม


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 24 04 2562, 17:48:45
(ดู : 13 | ตอบ : 0 )


นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันเทศบาล


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 24 04 2562, 16:35:20
(ดู : 28 | ตอบ : 0 )


นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 23 04 2562, 11:53:55
(ดู : 58 | ตอบ : 0 )


หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ มอบข้าวสาร


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 19 04 2562, 17:43:45
(ดู : 26 | ตอบ : 0 )