Show mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topic
เลขาฯ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม / หญิง 1 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 14:25:34
 
(ดู : 138 | ตอบ : 0 )
ผู้จัดการห้องอาหาร / ชาย หญิง 1 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 14:23:44
 
(ดู : 103 | ตอบ : 0 )
Bartender / Bartendy 1 ตำแหน่ง / โรงแรมเซนทารา
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 14:21:36
 
(ดู : 96 | ตอบ : 0 )
พนักงานเสิร์ฟ / ชาย หญิง 2 ตำแหน่ง / โรงแรมเซ็นทารา
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 12:55:28
 
(ดู : 108 | ตอบ : 0 )
เจ้าหน้าที่ฟิตเนต แผนกสปา / ชาย 1 ตำแหน่ง / โรงแรมเซ็นทารา
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 12:51:38
 
(ดู : 231 | ตอบ : 0 )
พนักงานต้อนรับ แผนกสปา / หญิง 1 ตำแหน่ง / โรงแรมเซ็นทารา
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 12:48:37
 
(ดู : 130 | ตอบ : 0 )
ช่างทั่วไป / เพศชาย 1 ตำแหน่ง / โรงแรมเซ็นทารา
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 12:43:55
 
(ดู : 99 | ตอบ : 0 )
ผู้ช่วยกุ๊ก ครัวเบเกอรี่ ชาย/หญิง 1 ตำแหน่ง โรงแรมเซ็นทารา
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 12:37:06
 
(ดู : 215 | ตอบ : 0 )
พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 2 ตำแหน่ง โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
เมื่อวันที่ : 27 10 2559, 12:28:13
 
(ดู : 94 | ตอบ : 0 )
แม่บ้าน 1 อัตรา ด่วนมากๆๆๆๆๆ
เมื่อวันที่ : 21 10 2559, 22:05:11
 
(ดู : 145 | ตอบ : 0 )