Show mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topic
นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนา


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 21 06 2562, 16:55:39
(ดู : 21 | ตอบ : 0 )


พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 21 06 2562, 16:43:42
(ดู : 22 | ตอบ : 0 )


PFP ออกบูธโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 21 06 2562, 16:37:07
(ดู : 25 | ตอบ : 0 )


เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 21 06 2562, 14:45:07
(ดู : 24 | ตอบ : 0 )


ผบช.กมค.เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่า..


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 21 06 2562, 14:27:56
(ดู : 31 | ตอบ : 0 )


เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ (พ.ศ.25661-2565)ประชาคม


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 21 06 2562, 14:04:04
(ดู : 27 | ตอบ : 0 )