Show mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topicShow mages on topic
ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศ ทน.หาดใหญ่เป็นประธานในการประชุมเรื่องSMART CITY INNOVATION


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 17 07 2560, 11:40:59
(ดู : 74 | ตอบ : 0 )


ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของนายนิตย์ ของตำบลนาหม่อม


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 17 07 2560, 11:21:24
(ดู : 67 | ตอบ : 0 )


มรภ.สงขลา ติวนักวิจัยใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลงาน-ตีพิมพ์เผยแพร่ เสริมความรู้อาจารย์


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 17 07 2560, 10:56:58
(ดู : 83 | ตอบ : 0 )


จังหวัดสงขลา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (เขาน้อย)


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 12 07 2560, 23:01:41
(ดู : 45 | ตอบ : 0 )


สงขลา เปิดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ “เยาวชนสร้างสรรค์สงขลา


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 12 07 2560, 21:57:48
(ดู : 37 | ตอบ : 0 )


พิธีฉลองวันคล้ายวันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2560


โดย : นสพ.ยัวร์นิวส์
เมื่อวันที่ : 12 07 2560, 16:09:59
(ดู : 21 | ตอบ : 0 )